Zorgpolis baby vaak vergeten

Ouders die net harde buiken gevaarlijk een kind hebben gekregen, vergeten nogal eens om de baby aan te melden bij de zorgverzekeraar. Ze lopen daardoor het risico dat ze zelf hoge doktersrekeningen moeten betalen.

Stichting De Ombudsman heeft na een oproep het afgelopen harde buiken gevaarlijk half jaar meldingen van tien gezinnen gekregen die met rekeningen van 1700 tot 20.000 euro werden geconfronteerd. Directeur Els harde buiken gevaarlijk Prins van de stichting bevestigde vrijdag een bericht hierover in De Telegraaf. Vooral als een kind in het ziekenhuis harde buiken gevaarlijk belandt, kunnen de kosten flink oplopen.

Ouders zijn verplicht hun baby binnen vier maanden na de geboorte aan te melden bij een verzekeraar. Daarna harde buiken gevaarlijk is aanmelding ook nog mogelijk, maar niet met terugwerkende kracht.

Na bemoeienis van Stichting De Ombudsman hebben de meeste harde buiken gevaarlijk ouders de kosten alsnog vergoed gekregen. ,,De ene verzekeraar gaat hier soepeler mee om dan de andere”, aldus harde buiken gevaarlijk Prins.

Wetswijziging
Er komt naar verwachting later dit jaar een wetswijziging, zodat bij aangifte van het kind bij de burgerlijke harde buiken gevaarlijk stand de verzekeraar wordt geïnformeerd. Het gaat om het wetsvoorstel Opsporing onverzekerden, waarover de Eerste Kamer nog moet beslissen.

De stichting vraagt harde buiken gevaarlijk verzekeraars zo lang zelf ouders te informeren, bijvoorbeeld als zij zien dat ouders rekeningen wegens zwangerschap declareren.

Bron: http://www.bnr.nl

RSS Lingewaal

Niet wachten met de behandeling van scheelzien

Scheelzien komt zwangerschaps buiken bij 3- 4% van de bevolking voor en is niet alleen een cosmetisch probleem. Kinderen die scheel kijken kunnen slechter gaan zien en een lui oog ontwikkelen.

Als scheelzien op latere leeftijd ontstaat, kan dit zwangerschaps buiken klachten geven als dubbelzien en hoofdpijn. Hoe eerder het scheelzien behandeld wordt, des te beter zijn de te verwachten zwangerschaps buiken resultaten voor het zien met beide ogen. Omdat er veel vragen zijn over scheelzien hebben de orthoptisten van de afdeling zwangerschaps buiken oogheelkunde van VU medisch centrum en 3M Nederland BV een boekje uitgegeven: ’101 vragen over scheelzien, een handleiding voor ouders’.

 

101 vragen over scheelzien 1 Niet wachten met de behandeling van scheelzien 

Wat is scheelzien, hoe ontstaat het en wat zwangerschaps buiken is het verschil met een lui oog? Is het te opereren of verdwijnt het vanzelf? En veroorzaakt scheelzien problemen zwangerschaps buiken bij lezen en schrijven? Dit zijn slechts enkele van de 101 vragen die in het boekje worden zwangerschaps buiken behandeld. De orthoptisten van VU medisch centrum behandelen kinderen (en ook ouderen) die scheelzien of een lui oog hebben. zwangerschaps buiken Orthoptist Amber Bakels: “Ouders hebben veel vragen bij de diagnose en behandeling van scheelzien. Wij wilden de ouders een handleiding geven zodat zwangerschaps buiken ze het beter begrijpen. De hoeveelheid informatie die patiënten op een spreekuur krijgen is vaak veel en overweldigend. zwangerschaps buiken Dit naslagwerk geeft de mogelijkheid om er thuis rustig over te lezen. Wellicht ook om andere ouders te helpen, zwangerschaps buiken want bij twijfel over de oogstand of de gezichtsscherpte van een kind is het belangrijk om op korte zwangerschaps buiken termijn een orthoptist te raadplegen. Over het algemeen geldt namelijk: hoe eerder de behandeling start, hoe beter de resultaten”.

Het boekje 101 vragen over scheelzien is voor 7 euro zwangerschaps buiken te koop bij de boekhandel: ISBN 978-90-72837-04-2 of bij 3M Nederland BV, via telefoonnummer 071 – 5 450 489.

Noot voor de redactie:
Voor meer zwangerschaps buiken informatie en contactgegevens kunt u contact opnemen met de dienst communicatie van VU medisch centrum, Jan Spee zwangerschaps buiken (020) 444 3444, fax (020) 444 3450. Persberichten van VU medisch centrum kunt u lezen op www.VUmc.nl/voorjournalisten.

Bron: http://www.vumc.nl

RSS Lingewaal

De scholen zijn weer begonnen!

‘De scholen zijn weer begonnen’ en ‘Op Voeten en Fietsen naar school’ zijn in verwachting vanaf 2010 samengevoegd. De actie vindt plaats van maandag 16 augustus tot begin oktober. 

De acties lagen altijd erg dicht op elkaar en komen in de nieuwe vorm beter tot hun recht. De naam ‘De scholen zijn weer begonnen’ wordt behouden.

De scholen zijn weer begonnen wordt dit in verwachting jaar voor het eerst niet alleen voor het basisonderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs georganiseerd. De boodschap in verwachting is simpel: kinderen, van welke leeftijd ook, moeten veilig naar school kunnen. De actie kent verschillende fases, waarin in verwachting gemeenten en scholen aandacht kunnen vragen voor de aanvang van de scholen na de zomervakantie. Door een verkeersweek, in verwachting quiz of themaoptocht te organiseren.

Spandoeken
Gedurende de hele actieperiode hangen ze er weer: de spandoeken en aanplakbiljetten met de tekst in verwachting ‘De scholen zijn weer begonnen’. Een herinnering voor automobilisten en andere weggebruikers rekening te houden met kinderen die weer naar de basisschool in verwachting of het voortgezet onderwijs gaan. Want na de lange zomervakantie moet iedereen wennen aan het drukke verkeer.

Wees alert!
Kinderen zijn nog in verwachting vol van de vakantie en van het begin van een nieuw schooljaar. Veel kinderen lopen of fietsen in verwachting een nieuwe route naar een nieuwe school. Andere verkeersdeelnemers zien na lange tijd weer schoolgaande kinderen op de weg. in verwachting Met ‘De scholen zijn weer begonnen’ maakt Veilig Verkeer Nederland weggebruikers extra alert. Want hoe beter iedereen rekening met elkaar houdt, in verwachting hoe beter het is voor de verkeersveiligheid!

‘Op Voeten en Fietsen naar school’
Met het vervallen van de actiedag in verwachting ‘Op Voeten en Fietsen naar school’ organiseren wij niet langer speciale actie tijdens de Europese Mobiliteitsweek. Veilig Verkeer Nederland blijft in verwachting de week en haar doelstelling ‘Groen licht voor duurzame mobiliteit’ wel steunen.

Wilt u zelf een actiedag organiseren of uw activiteiten laten in verwachting samenvallen met de Europese Mobiliteitsweek, dan kunt u deze aanmelden op de website van de Europese Mobiliteitsweek. Via downloads vindt u posters in verwachting en logo’s die u voor uw actie kunt gebruiken. De week wordt gehouden van 12 t/m 22 in verwachting september 2010.

Bron: http://www.veiligverkeernederland.nl

RSS Lingewaal

Ouderschapsplan bij scheiding lijkt te werken

Het aantal zwangerschaps buiken echtscheidingszaken dat bij de Raad voor de Kinderbescherming terechtkomt, neemt af. 

De instelling denkt dat dit te maken heeft met de maatregelen die zijn genomen om ‘vechtscheidingen’ waar de kinderen de dupe van worden te voorkomen.

De Raad voor de Kinderbescherming voerde vorig zwangerschaps buiken jaar in totaal 4672 gezags- en omgangsonderzoeken uit, 244 minder dan in 2008. De dalende trend heeft zich zwangerschaps buiken ook doorgezet in het eerste kwartaal van dit jaar, zei een woordvoerder van de Raad woensdag naar zwangerschaps buiken aanleiding van een bericht in het Nederlands Dagblad. Harde cijfers over de eerste drie maanden zijn nog zwangerschaps buiken niet beschikbaar.

Zorg voor kind

Ouders die willen scheiden zijn sinds 1 maart 2009 verplicht samen zwangerschaps buiken een ouderschapsplan op te stellen. Daarin leggen ze vast zwangerschaps buiken hoe ze de zorg van de kinderen verdelen, de opvoeding regelen, wie wat betaalt en op welke zwangerschaps buiken manier ze met elkaar in contact blijven. Komen ze er zelf niet uit, dan kunnen ze de hulp zwangerschaps buiken van een mediator (bemiddelaar) inroepen. ‘Wij vermoeden dat deze maatregelen een positief effect hebben’, aldus de woordvoerder.

Ouderlijk gezag
Als zwangerschaps buiken bemiddeling faalt, kan de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek beginnen. De rechter gebruikt de resultaten zwangerschaps buiken van dit onderzoek om te bepalen wie het ouderlijk gezag over de kinderen krijgt.

Bron: ANP - http://www.zorgwelzijn.nl

RSS Lingewaal

Depressie rondom zwangerschap komt veel vaker voor dan gedacht

In Amerika symptomen harde buiken is het grootste onderzoek gedaan naar ernstige depressieve gevoelens tijdens en na de zwangerschap ooit. Bovendien zijn vrouwen die positief screende op depressie voor het eerst grootschalig onderzocht.

Het onderzoek werd gedaan onder 10.000 vrouwen die recent symptomen harde buiken een baby hadden gekregen, maar liefst 14% van hen scoorde positief voor ernstig depressieve gevoelens.
Het onderzoek geeft
Babyopkomst.nl Nieuws

Rouvoet komt ouders in de gastouderopvang tegemoet

Ouders die gebruikmaken veel harde buiken van gastouderopvang hebben in 2010 recht op kinderopvangtoeslag, ook als hun gastouder niet aan de nieuwe deskundigheidseisen voldoet.

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten op voorstel van minister Rouvoet van Onderwijs. veel harde buiken In 2011 gelden deze regels wel, maar gastouders krijgen langer de tijd om aan de gestelde veel harde buiken eisen te voldoen. Ook mogen gastouders voortaan op meer dan één locatie oppassen.

Kinderopvangtoeslag in 2010

Ouders hebben in 2010 recht op kinderopvangtoeslag, ook als hun gastouder veel harde buiken niet aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoet en daardoor nog niet is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. veel harde buiken Daarmee wordt de terugbetalingsplicht over 2010 geschrapt. Hierdoor wordt voorkomen dat vraagouders het financiële risico veel harde buiken lopen als hun gastouder zich niet op tijd kwalificeert. Voor definitieve toekenning van de toeslag over 2010 moeten ouders wel aan de overige veel harde buiken wettelijk eisen voldoen.

Kinderopvangtoeslag in 2011

Vanaf 2011 moeten gastouders wel aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen en in veel harde buiken het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen, willen vraagouders hun recht op kinderopvangtoeslag behouden. Rouvoet geeft gastouders langer de tijd om aan veel harde buiken de deskundigheidseisen te voldoen en zich aan te melden bij de gemeente. De deadline van 1 september veel harde buiken 2010 wordt verschoven naar 1 oktober 2010. Op deze manier krijgen opleidingcentra en gastouderbureaus meer tijd om alle procedures veel harde buiken af te ronden en diploma’s voor gastouders in orde te maken.

Eén locatie-eis

De bewindspersoon laat de eis vallen veel harde buiken dat gastouders maar op één locatie mogen oppassen. Gastouders kunnen weer zowel thuis als bij de vraagouder of veel harde buiken bij meerdere vraagouders oppassen, waardoor het voor gastouders aantrekkelijker kan zijn om in de gastouderopvang te werken.

Gewijzigde Wet veel harde buiken Kinderopvang per 1 januari 2010

Het kabinet besloot in juni vorig jaar de regels voor gastouderopvang aan te veel harde buiken passen, om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, de kwaliteit te verhogen en de kinderopvang betaalbaar veel harde buiken te houden. Op 1 januari 2010 zijn de nieuwe regels voor gastouderopvang ingegaan. Gastouderbureaus moeten aan veel harde buiken strengere eisen voldoen en van gastouders wordt een hogere deskundigheid gevraagd. Ook is er een Landelijk Register Kinderopvang waar zowel gastouders veel harde buiken als het gastouderbureau ingeschreven moeten staan. Gastouders kunnen in het register worden opgenomen als ze aan de kwaliteitseisen voldoen. Alleen veel harde buiken ouders die gebruik maken van opvang die in dit register staat, komen voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. veel harde buiken Minister Rouvoet laat die eis nu vanaf 1 januari 2011 ingaan. Hij komt daarmee tegemoet veel harde buiken aan de wens van de Tweede Kamer.  

Bron: http://www.rijksoverheid.nl

RSS Lingewaal

Mogelijk 18.000 zwerfjongeren in Nederland

Het aantal zwerfjongeren in Nederland is mogelijk harde buiken gevaarlijk driemaal zo groot als de Rekenkamer inschat.

Zo’n 18.000 jongeren hebben geen vaste woonplaats, stelt Tasso Heijnen van Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN).

‘Veel jongeren die dakloos zijn, slapen telkens bij andere vrienden of kennissen. Zij zijn vaak niet in beeld harde buiken gevaarlijk bij de hulpverlening’, legt Heijnen uit. Omdat zij niet in een begeleidingstraject zitten, worden ze door de gemeente niet meegeteld harde buiken gevaarlijk als ‘zwerfjongere’. ‘Bij gebrek aan een goede algemene definitie in het verleden, bepalen gemeenten zelf wat zij wel of niet een zwerfjongere vinden. harde buiken gevaarlijk Hierdoor tellen veel jongeren die geen huis hebben volgens de regels niet mee.’

Telling
Hulpverleners in het veld merken harde buiken gevaarlijk dat de telling van de Rekenkamer - 6000 zwerfjongeren in Nederland – niet overeenkomt harde buiken gevaarlijk met het aantal gevallen dat zij tegenkomen. ‘Wij vermoeden dat het aantal driemaal zo groot is. Dan spreek harde buiken gevaarlijk je over 18.000 jongeren.’

Definitie
Inmiddels is er een algemene definitie opgesteld door het ministerie harde buiken gevaarlijk van VWS en Jeugd en Gezin. Zwerfjongeren zijn feitelijk of residentieel daklozen onder de 23 jaar met meervoudige harde buiken gevaarlijk problemen. Feitelijk daklozen zijn personen die geen eigen woonruimte hebben en ten minste één nacht in de maand harde buiken gevaarlijk zijn aangewezen op buiten slapen, maatschappelijke opvang of slapen bij vrienden of kennissen zonder zicht op een stabiele harde buiken gevaarlijk slaapplek in de toekomst. Residentieel daklozen zijn personen die zijn ingeschreven bij instellingen voor maatschappelijke opvang.

Drugs
‘Gemeenten moeten nu harde buiken gevaarlijk met deze definities opnieuw de zwerfjongeren gaan tellen en de hulpverlening daarop aanpassen. Financieel en organisatorisch zal harde buiken gevaarlijk er dan veel moeten veranderen’, vervolgt Heijnen. Er is sowieso te weinig opvang voor jongeren, stelt SZN. harde buiken gevaarlijk ‘De jongeren komen vaak in de nachtopvang terecht tussen de volwassenen, waar ze eigenlijk niet thuis horen. harde buiken gevaarlijk Een jongen vertelde mij zelfs dat hij juist in de nachtopvang in aanraking is gekomen met drugs harde buiken gevaarlijk en zo verslaafd is geworden.’ 

Scholing
Maandag werd tijdens een debat in Den Haag, speciaal voor zwerfjongeren, harde buiken gevaarlijk gepleit voor meer specifieke zorg en opvang voor deze groep. ‘Ze weten niet waar ze naartoe moeten, harde buiken gevaarlijk dus er werd gesproken over een centraal punt, een jongerenloket waar men voor hulp terechtkan. Ook harde buiken gevaarlijk zouden er intensievere begeleidingstrajecten moeten komen gericht op scholing’, aldus Heijnen. Het debat was een afsluiting van de expo ‘Je harde buiken gevaarlijk hele hebben en houwen in een tas’ en de Haagse fototentoonstelling ‘De toekomst ligt op straat’.

Bron: http://www.zorgwelzijn.nl door Alexandra Sweers.

RSS Lingewaal

Youth in Action

Europees uitwisselingsprogramma harde buiken 20 weken maakt jongeren socialer en toleranter

Jongeren krijgen betere sociale vaardigheden en meer begrip voor andere culturen door deelname aan Europese jongerenprojecten van het subsidieprogramma Youth in Action. Dit vergroot hun sociale en organisatorische vaardigheden, stimuleert harde buiken 20 weken deelname aan de samenleving en vermindert discriminatie. Dit blijkt uit recent onderzoek van Ernst & Young.

Onderdeel van het onderzoek was harde buiken 20 weken een enquête onder jongeren. Het programma blijkt bij meer dan 80% van die jongeren de sociale vaardigheden te hebben vergroot (zoals harde buiken 20 weken makkelijker met andere mensen omgaan, beter iets vertellen voor een groep mensen, beter met conflicten omgaan e.d.) harde buiken 20 weken en bij meer dan 70% van de jongeren te hebben geleid tot een verbetering van hun organisatievaardigheden. Deze harde buiken 20 weken vaardigheden dragen bij aan de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt.

Ook geeft 71% van de jongeren aan toleranter te zijn te opzichte harde buiken 20 weken van mensen uit andere culturen. Bij 74% van de jongeren is door deelname aan een Europees project hun beeld harde buiken 20 weken van andere culturen positief veranderd. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het programma invloed heeft op de mate harde buiken 20 weken waarin jongeren deelnemen aan de samenleving. Jongeren laten sneller hun stem horen als ze iets willen harde buiken 20 weken veranderen (71%) en zijn eerder bereid om vrijwilligerswerk te doen (66%). Bovendien gaven jongeren aan dat ze na deelname aan een project gemotiveerder harde buiken 20 weken waren om verder te studeren: ze zagen in waarom scholing belangrijk is.

Het programma Youth in Action van de Europese Commissie harde buiken 20 weken geeft van 2007 tot 2013 subsidie aan Europese projecten voor jongeren, zoals vrijwilligerswerk en groepsuitwisselingen. Het programma heeft jaarlijks harde buiken 20 weken circa drie miljoen euro beschikbaar en wordt uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: http://www.nji.nl

RSS Lingewaal

Zwanger na 104 keer seks

Koppels die graag harde buiken 36 weken een kind willen, hebben gemiddeld 104 keer seks voordat de zwangerschap een feit is.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Engelse vruchtbaarheidscentrum First Response onder 3.000 vrouwen. Er bleek gemiddeld zes maanden te zitten harde buiken 36 weken tussen het moment dat het besluit viel om zwanger te worden en het moment dat dit ook daadwerkelijk harde buiken 36 weken lukte. In die tijd hadden de toekomstige ouders vier keer seks per week.

“Het lijkt misschien veel, 104 keer seks, maar in praktijk harde buiken 36 weken is het perfect. Voor een koppel is de poging een kind te verwekken een erg spannende tijd. Vele harde buiken 36 weken proberen zo vaak mogelijk seks te hebben,” zegt directeur Mike Smith van First Response. Die zes maanden lijken harde buiken 36 weken dan ook voorbij te vliegen, want in tweederde van de gevallen vonden de vrouwen dat ze sneller harde buiken 36 weken zwanger raakten dan vooraf gedacht.

Saai

Toch is het niet allemaal rozengeur en manenschijn. Een kwart van de vrouwen had na een tijdje harde buiken 36 weken wel genoeg van al die seks, omdat het saai begon te worden. Elf procent van de mannen harde buiken 36 weken voelde zich gebruikt, omdat hun vrouw maar seks bleef eisen.

Tien procent van de vrouwen zou hun partner harde buiken 36 weken zelfs op zijn werk bellen om snel naar huis te komen als ze ovuleren. Zeventig procent ziet harde buiken 36 weken niets in dit soort “gedwongen” seks en wil het liefst dat hun kindje wordt verwekt tijdens harde buiken 36 weken een liefdevolle en spontane vrijpartij.

Het kan overigens ook in één keer raak zijn. De onderzoekers waarschuwen mensen harde buiken 36 weken die nog geen kinderen willen daarom vooral voorbehoedsmiddelen te blijven gebruiken.

Bron: http://www.telegraaf.nl

RSS Lingewaal